Siirry sisältöön

Kiitos kaikille Pyöräilyviikkoon 2022 osallistuneille tahoille. Viikko oli kaikilla mittareilla erittäin onnistunut. Ensi vuonna tavataan taas! Pyöräilyviikkoa vietetään 5.-14.5.2023.

pvk22_1920x1080

Pyöräilyviikko 6.–15.5.2022

JOKAISELLA ON OIKEUS TURVALLISEEN PYÖRÄILYYN

Pyöräilyviikkoa poljetaan tänä vuonna pääteemalla ’’Jokaisella on oikeus turvalliseen pyöräilyyn’’. Ihmiset pyöräilevät, jos he tuntevat olonsa turvalliseksi ohjaustangon takana. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräilyn turvallisuuteen ratkaisevasti vaikuttaviin olosuhteisiin. Samalla keskusteluun nostetaan koettu turvallisuus eli turvallisuuden tunteen vaikutus kansalaisten pyöräilyinnokkuuteen. Rakennetaan yhdessä liikenne- ja muu pyöräily-ympäristö sellaiseksi, jossa eri-ikäiset ja erilaisilla pyörillä liikkuvat voivat kulkea sujuvasti ja turvallisesti jokaisena vuodenaikana.

Pyöräliikenteen ja pyörämatkailun määrät ovat olleet ilahduttavassa kasvussa viime vuosina monella paikkakunnalla. Kansallisena tavoitteena onkin lisätä pyörämatkojen määrä entisestään vuoteen 2030 mennessä. Jotta hyvä suunta jatkuisi ja koko Suomen osalta tavoitteeksi asetettu 30 prosentin lisäys olisi mahdollinen, on huomiota kiinnitettävä erityisesti turvalliseen pyöräliikenteen infrastruktuuriin. Kriittisimpiä paikkoja ovat tilastojenkin perusteella liittymät ja risteysalueet, joiden liikenneratkaisut on pakko saada nykyistä turvallisemmiksi pyöräilijän ja kävelijän kannalta. Onneksi hyviäkin esimerkkejä löytyy jo monesta kunnasta.

Pyöräily-ympäristön tulisi olla sellainen, jossa jokaisella on mahdollisuus opetella pyöräilyä, pitää pyöräilytaitoa yllä ja siirtyä vaivattomasti paikasta toiseen pelkäämättä. Turvallinen ja kaikille suunnattu pyöräily-ympäristö houkuttelee pyörän selkään, on yhdenvertainen ja lisää kaikenikäisten mahdollisuuksia nauttia pyöräilystä itsenäisesti. Pyöräilijät kokevat epämiellyttäväksi ympäristön, jossa eri kulkumuodot liikkuvat lähellä toisiaan sekä tilanteet, joissa liikennejärjestelyt ovat epäselvät. Turvattomuuden tunne vaikuttaa suoraan ihmisten halukkuuteen liikkua ja heidän valitsemiinsa kulkumuotoihin.

Liikenneympäristö pitää suunnitella heikoimman ehdoilla. Esimerkiksi lasten turvallisen pyöräilyn pitäisi olla kunnille kunnia-asia ja aikuisten vastuulla on suunnitella ja toteuttaa liikenneympäristö sellaiseksi, että lapset voivat liikkua omassa arkiympäristössään huoletta. Turvalliset olosuhteet ovat se peruskivi, jonka varaan turvallinen ja miellyttävä liikennekulttuuri voi rakentua ja jota yksilöt voivat omalla liikennekäyttäytymisellään vahvistaa eri ajoneuvoilla liikkuessaan.

Pyöräliikenteen turvallisuus on onnettomuustilastojen perusteella parantunut valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja jatkuvasti jo 1970-luvulta asti. Vielä on kuitenkin pitkä matka siihen, että kaikki voisivat tuntea olonsa turvalliseksi pyöräillessään. Pyöräilyn turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin keinoin. Selkeämmät risteysjärjestelyt, nopeusrajoituksen laskeminen taajama-alueella 20-30 kilometriin tunnissa, liikenteen rauhoittaminen sekä pyöräilijät huomioivat työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt lisäävät sekä rakenteellista että koettua turvallisuutta.

Pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen on tunnistettu myös valtionhallinnossa ja valmisteilla oleva liikenneturvallisuusstrategia antaa tulevaisuudessa raamit ja suunnan kuntien liikenneturvallisuustyön toteutukselle. Kunnat ovat avainasemassa siinä, kenelle ja millä ehdoin pyöräily-ympäristöä rakennetaan. Toukokuussa vietettävän Pyöräilyviikon idea on tuoda esille pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavia olosuhdetekijöitä sekä korostaa, että oikeus turvalliseen pyöräilyyn kuuluu kaikille. Pyöräilyviikko teemapäivineen tarjoaakin oivan ponnahduslaudan kunnille pohtia pyöräilyturvallisuuteen liittyviä asioita ja lisätä keskustelua siitä, millainen pyöräily-ympäristö sopii ikään ja kuntoon katsomatta kenelle vain ja minkälaisia toimenpiteitä sen toteuttamiseen tarvitaan.

Kuva kirjeeseen

Pyöräilyviikon teemapäivät

Valtakunnallisella Pyöräilyviikolla kannustetaan ihmisiä pyöräilemään. Tavoitteena on lisätä pyöräilyä kaikilla matkoilla, kannustaa ihmisiä pohtimaan omia liikkumisvalintojaan, lisätä ihmisten tietoisuutta pyöräilyn hyödyistä sekä vahvistaa pyöräilyn asemaa liikennesuunnittelutyössä. Pyöräilyviikon tapahtumien järjestämisestä vastaa usein kunta tai kaupunki yhdessä paikallisten pyöräily-ja urheilujärjestöjen, yhdistysten ja yritysten ja muiden asiasta innostuneiden kanssa. Pyöräilyviikko sisältää kymmenen teemapäivää, joiden tunnuksia paikallistoimijat (kunnat, yhdistykset, seurat, yritykset) voivat vapaasti hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä. Teemapäivien päivämäärät ovat suosituksia ja teemapäiviä voi järjestää milloin tahansa. Pääasia on pyöräily!

Kaupunkipyöräpäivä 6.5. perjantai

Kaupunkipyörät tekevät pyöräilystä erityisen helppoa, koska kyseessä on palvelu, jonka ansiosta käyttäjällä on aina halutessaan pyörä käden ulottuvilla. Suositut kaupunkipyöräpalvelut keräävät tuhansien vakiokäyttäjien joukon. Pysty ajoasento on miellyttävä ja turvallinen, minkä ansiosta kaupunkipyörillä on myös mukava katsella ympäristöä. Kaupunkipyörillä ajaminen on yllättävänkin turvallista. Kaupunkipyörillä on Helsingissä ja Espoossa poljettu yhteensä jo peräti 15 miljoonaa matkaa, mutta onnettomuuksia ei ole raportoitu juurikaan. Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien käyttäjille tapahtuneita onnettomuuksia on kuuden vuoden (2016–2021) aikana päätynyt poliisin tietoon vain yksittäisiä tapauksia. Kaikki onnettomuudet eivät tule poliisin tietoon, mutta tilastojen ulkopuolelle jäävät onnettomuudet ovat yleensä luonteeltaan lievempiä kuin poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Kaupunkipyörien turvallisuuden takeena ovat ensiluokkaiset ja säännöllisesti huolletut pyörät sekä laadukas infrastruktuuri. Kaupunkipyörissä on myös aina käytettäessä valot päällä.

Kaupunkipyöräpäivänä lisätään palvelun tunnettavuutta ja kannustetaan yhä suurempi joukko ajamaan Suomen yli 7 000 kaupunkipyörällä. Kaupunkipyörä tarjoaa oivan mahdollisuuden pyöräilyyn myös heille, jotka eivät omista omaa pyörää. Polkaistaan Pyöräilyviikko käyntiin kaupunkipyörillä! Lue lisää kaupunkipyöristä.

Pyörä kuntoon -päivä 7.5. lauantai

Pyörä kuntoon -päivänä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että polkupyörällä on turvallista ja mukavaa ajaa, ja onhan Pyöräilyviikon tapahtumiin mukavampi hurauttaa toimivalla pyörällä! Säännöllinen huoltaminen pitää pyörän kunnossa ja on helppo toteuttaa myös itse. Pyörän huolto kannattaa aloittaa pyörän pesusta. Pyörä ja ketjut suositellaan pestäväksi käsin, koska voimakas koneellinen pesu saattaa vaurioittaa pyörän laakereita. Pesun jälkeen ketjut rasvataan. Tähän suositellaan ketjuille tarkoitettua öljyä. Puhdistuksen jälkeen tarkistetaan, että renkaissa on riittävästi ilmaa, suosituspaine löytyy renkaan kyljestä. Pyörä kannattaa käydä kauttaaltaan läpi ja kiristää löystyneet mutterit ja ruuvit, samalla on hyvä kokeilla, että jarrut ja valot toimivat. Pyörän pesu on helppoa ja hyvällä kelillä mukavaa puuhastelua. Hyvin pidetty pyörä säilyttää arvonsa paremmin, on turvallinen ajaa, pidentää huoltotarvetta sekä säästää rahaa. Suuremmat huollot kannattaa aina toteuttaa ammattilaisen toimesta, kysyvä ei tieltä eksy!

Pyörä kuntoon -päivä tarjoaa loistavan tilaisuuden kunnille, seuroille ja yrityksille järjestää erilaisia pyörän huoltopajoja ja pop-up -tapahtumia, jotka tarjoavat tilat ja välineet kevyeen pyörän huoltoon sekä mahdollisuuden kysyä ammattilaisen apua pyörän huoltoon liittyvissä asioissa.

Perhepyöräilypäivä 8.5. sunnuntai

Perhepyöräilypäivä kannustaa eri ikäisiä polkemaan yhdessä ja kutsuu mukaan myös heidät, joille pyöräily ei ole osa arkea. Perhepyöräilypäivänä kannattaa etsiytyä rauhallisille reiteille, joissa pyöräily on sujuvaa, turvallista ja siksi miellyttävää. Yhdessä pyöräily vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja saa aikaan positiivisen pyöräilykokemuksen. Parhailla reiteillä kaiken ikäiset polkijat voivat edetä omaa tahtiaan mukavassa, rauhallisessa ja hiljaisessa ympäristössä. Pyöräillessähän melkein parasta on sen tuottama äänimaailma – puheensorina, hiljaisuus ja ystävällismielinen kellonkilinä. Pyörällä liikkuvan on myös helppo pysähtyä hetken mielijohteesta jäätelökioskille tai antautua rupattelemaan vastaantulevan tutun porukan kanssa.

Perhepyöräilypäivänä jaetaan vinkkejä asuinalueiden ja lähivirkistysalueiden rauhallisista, sujuvista ja kaiken ikäisille pyöräilijöille turvallisista reiteistä. Kohteita voi julkaista etukäteen kaupungin/kunnan verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Perhepyöräilypäivää voi myös hyödyntää pyöräilykokemusten keräämiseen: järjestäkää äänestys parhaasta perhepyöräilyreitistä tai kerätkää palautetta hyvin/huonosti toimivasta liikenneympäristöstä. Lue lisää perhepyöräilystä.

Sähköpyöräpäivä 9.5. maanantai

"Nopeammin, pidemmälle, hauskemmin", hehkutetaan sähköpyöriä usein. Ja syystäkin, sillä sähköavusteiset pyörät rikkovat monien mielikuvan arkipyöräilystä vaativana tai jollain tapaa hankalana asiana. Sähköpyöriä myydään tällä hetkellä käytännössä niin paljon kuin kauppa saa uutta tavaraa sisään. Uutta pyörää saattaa joutua odottamaan pitkään. Sähköpyöriä myytäisiin paljon enemmänkin kuin niitä tällä hetkellä on mahdollista saada myyntiin. Suomessa on myyty kaiken kaikkiaan jo yli 100 000 sähköavusteista pyörää. Näistä noin 40 prosenttia hankittiin vuoden 2021 aikana. Samalla sähköpyörien myynti kasvoi peräti 39 prosenttia vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköpyörien markkinaosuus on tällä hetkellä 12,5 prosenttia kaikista uusina myydyistä pyöristä Suomessa. Sähköpyörät vaativat myös pyöräinfralta ja käyttäjiltä aiempaa enemmän, koska pyörällä liikkuvien nopeusero jalankulkijoihin on entistäkin tärkeämpi huomioida. Vastoin kuitenkin joidenkin odotuksia, sähköpyörillä ei tapahdu enempää onnettomuuksia kuin tavanomaisilla pyörillä. Monen muun asian lisäksi sähkön ansiosta sähköpyörissä on aina valot mukana.

Sähköpyöräpäivänä tuodaan esille sähköpyöräilyn vaikutuksia. Sähköpyörä on loistava kulkupeli, joka mahdollistaa entistä pidempien matkojen polkemisen. Tästä johtuen sähköpyöräilyn terveysvaikutukset ovat kokonaisuutena samaa luokkaa kuin ilman sähköavustusta polkemisen. Terveysvaikutusten lisäksi sähköpyöräily tekee hyvää ympäristölle; säännöllisesti työmatkansa sähköpyöräilevistä jopa 50 prosenttia kulki aiemmin työmatkansa yksityisautolla. Lue lisää sähköpyöristä.

Pyörällä töihin -päivä 10.5. tiistai

Pyörällä töihin -päivänä tuodaan esille työmatkapyöräilyn positiivisia vaikutuksia esille sekä kannustetaan työnantajia pohtimaan kuinka työmatkapyöräilyä voidaan edistää työpaikoilla. Työmatkoista noin kolmannes kuljetaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä ja loput henkilöautolla. Lyhyistä 1–2 kilometrin mittaisista työmatkoista lähes puolet kuljetaan henkilöautolla ja alle yhden kilometrin työmatkoista neljännes. Työmatkapyöräilyn lisäämisen potentiaali on suuri ja turvallisuuden näkökulmasta merkittävä. Mitä vähemmän autoja on liikenteessä, sen turvallisempaa liikenne on muille kulkijoille, kuten kävelijöille ja pyöräilijöille. Työnantajien rooli pyöräilyn edistäjinä on tärkeä, koska heillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ihmiset liikkuvat. Kiinnittämällä huomiota siihen, että pyöräilijöillä on käytössään laadukkaat ja turvalliset pyöräpysäköintipaikat, sekä järjestämällä asianmukaiset suihku- ja pukeutumistilat, työnantaja osoittaa, että pyöräily nähdään tasavertaisena kulkutapana muiden liikkumismuotojen rinnalla. Työnantajalle pyöräilyn edistäminen on erittäin kannattavaa. Parempi kunto vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Verrattuna autojen pysäköintipaikkoihin, pyöräpysäköinti vie vähemmän tilaa ja on edullisempaa toteuttaa.

Pyörällä töihin -päivänä innostetaan kaikkia kokeilemaan työmatkan tai ainakin osan matkasta kulkemista pyörällä ja säännöllisen työmatkapyöräilyn aloittamista. Pyörällä töihin -päivänä järjestetään erilaisia työmatkapyöräilijöille suunnattuja tapahtumia, joissa kampanjoidaan työmatkaliikkumisen hyödyistä sekä vaikutuksesta muuhun liikenteeseen.  Lue lisää työmatkapyöräilystä. 

Pyörällä kouluun -päivä 11.5. keskiviikko

Pyörällä kouluun -päivänä kannustetaan koululaisia, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa kulkemaan matkansa pyörällä. Pyöräilyviikon teemaa hyödyntäen Pyörällä kouluun -päivänä voidaan pureutua monipuolisesti koulumatkojen liikenneturvallisuuteen. Liikkumisen vapaus ja vauhdin hurma motivoivat lapsia ja nuoria pyöräilemään. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että kotien ja koulun väliltä löytyy turvallisia ja sujuvia pyöräreittejä ja että koulujen lähikaduilla ja piha-alueilla liikutaan ensisijaisesti kävellen ja pyörällä – onhan koulullanne kartoitettu koulureittien tilanne.

Pyörällä kouluun -päivän tärkein tehtävä on sytyttää rakkaus pyöräilyyn. Rakkaus pyöräilyyn syntyy siitä, että pyöräily on lähtökohtaisesti hauskaa. Ei pelottavaa tai turvatonta vaan sujuvaa ja mukavaa. Suosittelemme pyöräretkiä: porukalla pyöräileminen parantaa opettajien mukaan luokkahenkeä ja opettaa muiden huomioimista ainutlaatuisella tavalla. Yhdessä poljettu pitkä matka rohkaisee heitäkin, jotka eivät aikaisemmin ole niin pitkälle polkeneet. Kymmenen kilometrin matkan jälkeen koululta saatu sämpylä maistuu ennenkokemattoman hyvältä.

Pyöräretkeä voidaan valmistella vaikkapa kokonainen viikko. Ohjeita pyöräilyvarmuutta kasvattaviin pyöräilyleikkeihin ja ajoharjoituksiin löytyy Pyöräiykuntien verkoston verkkosivuilta. Pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä voi kerrata Pyöräliiton verkkosivuilta. Pyöräilyviikko on hyvä hetki muistuttaa myös huoltajia ja koulun henkilökuntaa siitä, että itsenäisesti kävellen tai pyörällä liikkuvat lapset ja nuoret ovat koulumatkaliikenteessä ykkösiä – heidän turvallisuudestaan huolehtiminen on kaikkien aikuisten tehtävä.

Pyörällä kouluun -päivän tyypillisiä tapahtumia ovat pyöräilytunnit koulun kentällä, pyöräretket ja pyöränhuoltotapahtumat, joita on järjestetty yhdessä paikallisten pyöräilyseurojen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Liikenneturvallisuusteemaa hyödyntäviä tapahtumia voivat lisäksi olla esimerkiksi oppilaiden toteuttama risteysalueiden dokumentointi tai huoltajien toteuttama suojatiepäivystys (mallia ja ideoita voi katsoa Tampereella elokuussa 2020 toteutetusta laajasta suojatiepäivystyksestä)

Pyörällä treeneihin -päivä 12.5. torstai

Pyörällä treeneihin -päivänä jokaisen toivotaan jättävän autonsa kotiin mihin tahansa harrastukseen lähtiessään. Laulu- tai soittotunneille, näytelmä- tai elokuvakerhoon suuntaavat saavat matkalla hyvän annoksen liikuntaa ja ulkoilmaa. Urheiluharrastukseen menevät saavat lihaksensa lämpimiksi ennen treeniä. Vastaavasti kotimatkalla elimistö pääsee palautumaan suorituksesta. Usein näkee, että liikuntapaikkojen parkkipaikat suorastaan pursuavat henkilöautoja, joiden seassa pyöräilijät ja kävelijät sukkuloivat.  Pyöräilyyn kannustamiseksi löytyy monenlaisia keinoja. Esimerkiksi varusteiden säilyttämiseen tarkoitetut kaapit sekä piha-alueet, joissa on selkeästi osoitettu eri kulkumuodoille omat reittinsä ovat erinomaisia keinoja osoittaa, että pyörällä liikkumista arvostetaan. Mainittakoon, että pyöräpysäköintiin panostaminen ei vaadi lisätilaa, sillä yhden henkilöauton paikalle mahtuu kuudesta kahdeksaan polkupyörää sekä liikuntapaikkojen että musiikkiopistojen ja teatteritalojen edessä.

Pyörällä treeneihin -päivä on loistava hetki kokeilla, miten helposti arkeen saa tarvittavan lisän liikuntaa. Päivä tarjoaa harrastuspaikoille mahdollisuuden osoittaa, että pyöräilijät ovat tervetulleita ja toivottuja! Kurkkaa kuinka Jyväskylän jääkiekkonuoria kannustettiin kestäviin liikkumismuotoihin treenimatkoilla - käytössä oli monipuolinen keinovalikko, josta korvan taakse kannattaa laittaa muun muassa nasta- ja kesärenkaiden vaihtopajat sekä ohjatut treenibussit! Pääteeman mukaisesti treenien loppuvenyttelyn aikana voi ottaa puheeksi liikenteen väistämissäännöt - kuka väistää ja ketä? 

Pyörällä kauppaan -päivä 13.5. perjantai

Oletko harkinnut tekeväsi kauppareissut auton sijaan pyörällä? Nykypäivänä erilaiset kuljetusratkaisut mahdollistavat isompienkin ostosreissujen hoitamisen pyöräillen. Tavarapyörän kyydissä tai pyöräkärryssä kuljetat helposti viikon ruokatarpeet, kun taas pienemmät ostokset kulkevat kätevästi repussa, sivulaukuissa tai pyörän korissa. Kuljetusmahdollisuuksien lisäksi kaupassa käynnin mielekkyyteen vaikuttavat lähiympäristön pyöräilyolosuhteet. Mitä paremmin ympäristö huomioi pyöräilyn, sitä enemmän ihmiset hyödyntävät pyörää kaikilla arjen matkoillaan. Tavarapyörä on raskaampi kuin normaali pyörä ja edellyttää ympärilleen enemmän tilaa. Ahtaat pyöräväylät, turhat kivetykset, tiukat käännökset ja kuopat tiessä hankaloittavat pyöräilyä ja aiheuttavat turvattomuutta. Pyörällä kauppaan -päivänä keskiöön nousee myös turvallinen pyöräpysäköinti. Kun pysäköinti on hyvin suunniteltu ja eri pyörämallit huomioon ottava, siihen jättää mielellään pyöränsä pidemmänkin kauppareissun ajaksi.

Pyörällä kauppaan -päivä kannustaa kansalaisia hoitamaan ostosreissut polkupyörällä ja esittelee siihen soveltuvia kuljetusratkaisuja. Samalla kiinnitetään huomiota kaupan alan toimijoiden mahdollisuuksiin edistää sujuvaa ja turvallista pyöräilyä laadukkaan pyöräpysäköinnin, kaupan piha-alueen pyöräreittien ja viestinnän kautta.

Pyörämatkailupäivä 14.5. lauantai

Pyörämatkailu on saatu vahvaan kasvuun Suomessa viimeisen parin vuoden aikana ja kasvu tulee varmasti jatkumaan lähivuosina. Pyörämatkailuun käytetään arkista pyöräliikennettä enemmän maanteitä ja niiden pientareita. Lisäksi lähes jokainen pyörämatka, joitain maastopyöräilykohteita lukuun ottamatta alkaa tai päättyy taajama-alueilla. Näin ollen myös pyörämatkailun suotuisan kehityksen varmistamiseksi on tärkeää, että pyöräliikenne on turvallista ja turvallisuuden tunne nykyistä parempi.

Turvallisuutta taajamissa parantavat toimenpiteet palvelevat siis myös pyörämatkailun tarpeita. Sen lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota maanteihin ja alueisiin, joissa erillisiä pyöräteitä tai -kaistoja ei ole. Pyöräilyn turvallisuutta ja pyörämatkailijan kokemaa turvallisuuden tunnetta voidaan merkittävästi parantaa pientareita leventämällä sekä tieliikennelain ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisilla uusilla ratkaisuilla, kuten kylätiet, 2-1 -tiet ja pyöräkadut.

Pyörämatkailukeskus on Pyöräilykuntien verkoston ja Pyöräliiton yhteinen organisaatio, joka koordinoi ja yhtenäistää pyörämatkailun kehitystä Suomessa. Pyörämatkailukeskus auttaa kuntia ja muita toimijoita pyörämatkailun edistämistyössä ja ylläpitää muun muassa Suomen pyörämatkailun sisäänheittosivua bikeland.fi ja Tervetuloa Pyöräilijä -tunnusta, jonka on saanut jo yli 160 yritystä ja palveluntarjoajaa eri puolilla Suomea. Katso Pyörämatkailukeskuksen ohjeet ja vinkit reittikuvauksiin, vaativuusluokitteluun ja pyörämatkailureittien opastukseen.

Pyörämatkailupäivänä nostetaan esille pyörämatkailukohteita, -reittejä ja palveluja sekä innostetaan vapaa-ajan pyöräilyyn maastossa, maanteillä ja kaupungeissa. Valmiit reittiehdotukset kartalla ja reittikuvaukset palveluineen houkuttelevat ihmisiä pyörämatkailemaan. Tärkeää on tehdä tiivistä yhteistyötä myös alueen pyörävuokraamoiden ja opastettuja pyörämatkoja tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa. Oman kunnan ja alueen yrityksiä on luontevaa kannustaa hakemaan Tervetuloa Pyöräilijä -tunnusta ja viestiä palveluiden tärkeydestä pyörämatkailun kehittämisessä. Myös uusien pyörämatkailureittien lanseerausta ja testaamista sekä muita uusia avauksia pyörämatkailun kehittämiseksi kannattaa ajoittaa Pyöräilyviikolle ja Pyörämatkailupäivään.

Pyörällä kaiken ikää -päivä 15.5. sunnuntai

Pyöräilyviikon päättää Pyörällä kaiken ikää -päivä. Ikäihmisille pyöräily on erinomaista kestävyysliikuntaa, joka ylläpitää toimintakykyä ja terveyttä. Polkupyörä tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen, jolla voi parhaimmillaan olla todella suuri ja voimaannuttava vaikutus hyvinvoinnille. Sen vuoksi on tärkeää, että pyöräilyn infrastruktuuri on sellainen, että siellä voi turvallisesti polkea ikään katsomatta kuka vain. Ikääntyneemmät polkijat huomioiva ympäristö on esteetön ja palvelut ovat sijoitettu lähelle toisiaan. Tarjolla tulisi olla sopivan välimatkan päässä toisistaan sijaitsevia pysähdyspaikkoja, esimerkiksi penkkejä, joilla voi levähtää, vaihtaa kuulumiset tutun kanssa tai vain katsella ja nauttia. Pyöräily soveltuu hyvin ikäihmisille, koska ajaminen ei edellytä ajokorttia. Ulkoilu tuo vaihtelua ja virkistystä ikäihmisten arkeen ja sähköpyörän monet versiot tarjoavat fyysisesti kevyemmän vaihtoehdon perinteiselle polkemiselle.

Liikkujan oma turvallisuudentunne on hyvä mittari sille, onko ympäristö hyvin suunniteltu ja toimiva. Hyvässä ympäristössä uskaltaa liikkua ja siinä on miellyttävä liikkua. Kartoittamalla ikääntyneiden ajatuksia, kokemuksia ja havaintoja, saadaan tietoa paikoista, jotka vaativat toimenpiteitä ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseksi. Pyörällä kaiken ikää -päivälle sopivatkin hyvin erilaiset tempaukset ja kahvihetket, joissa keskustellaan pyöräily-ympäristöstä ja siitä minkälaisen sen tulisi olla. Pyörällä kaiken ikää -päivänä järjestetään myös ikäihmisille suunnattuja ja eri sukupolvia yhdistäviä retkiä ja tapahtumia. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Ladun ja Ikäinstituutin kanssa. Lue lisää ikäihmisten pyöräilystä.