Siirry sisältöön

Pyöräilyviikko 2022

20.1.2022

pvk22_1920x1080

Pyöräilyviikkoa poljetaan tänä vuonna pääteemalla ’’Jokaisella on oikeus turvalliseen pyöräilyyn’’. Ihmiset pyöräilevät, jos he tuntevat olonsa turvalliseksi ohjaustangon takana. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräilyn turvallisuuteen ratkaisevasti vaikuttaviin olosuhteisiin. Samalla keskusteluun nostetaan koettu turvallisuus eli turvallisuuden tunteen vaikutus kansalaisten pyöräilyinnokkuuteen. Rakennetaan yhdessä liikenne- ja muu pyöräily-ympäristö sellaiseksi, jossa eri-ikäiset ja erilaisilla pyörillä liikkuvat voivat kulkea sujuvasti ja turvallisesti jokaisena vuodenaikana.

Pyöräliikenteen ja pyörämatkailun määrät ovat olleet ilahduttavassa kasvussa viime vuosina monella paikkakunnalla. Kansallisena tavoitteena onkin lisätä pyörämatkojen määrä entisestään vuoteen 2030 mennessä. Jotta hyvä suunta jatkuisi ja koko Suomen osalta tavoitteeksi asetettu 30 prosentin lisäys olisi mahdollinen, on huomiota kiinnitettävä erityisesti turvalliseen pyöräliikenteen infrastruktuuriin. Kriittisimpiä paikkoja ovat tilastojenkin perusteella liittymät ja risteysalueet, joiden liikenneratkaisut on pakko saada nykyistä turvallisemmiksi pyöräilijän ja kävelijän kannalta. Onneksi hyviäkin esimerkkejä löytyy jo monesta kunnasta.

Pyöräily-ympäristön tulisi olla sellainen, jossa jokaisella on mahdollisuus opetella pyöräilyä, pitää pyöräilytaitoa yllä ja siirtyä vaivattomasti paikasta toiseen pelkäämättä. Turvallinen ja kaikille suunnattu pyöräily-ympäristö houkuttelee pyörän selkään, on yhdenvertainen ja lisää kaikenikäisten mahdollisuuksia nauttia pyöräilystä itsenäisesti. Pyöräilijät kokevat epämiellyttäväksi ympäristön, jossa eri kulkumuodot liikkuvat lähellä toisiaan sekä tilanteet, joissa liikennejärjestelyt ovat epäselvät. Turvattomuuden tunne vaikuttaa suoraan ihmisten halukkuuteen liikkua ja heidän valitsemiinsa kulkumuotoihin.

Liikenneympäristö pitää suunnitella heikoimman ehdoilla. Esimerkiksi lasten turvallisen pyöräilyn pitäisi olla kunnille kunnia-asia ja aikuisten vastuulla on suunnitella ja toteuttaa liikenneympäristö sellaiseksi, että lapset voivat liikkua omassa arkiympäristössään huoletta. Turvalliset olosuhteet ovat se peruskivi, jonka varaan turvallinen ja miellyttävä liikennekulttuuri voi rakentua ja jota yksilöt voivat omalla liikennekäyttäytymisellään vahvistaa eri ajoneuvoilla liikkuessaan.

Pyöräliikenteen turvallisuus on onnettomuustilastojen perusteella parantunut valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja jatkuvasti jo 1970-luvulta asti. Vielä on kuitenkin pitkä matka siihen, että kaikki voisivat tuntea olonsa turvalliseksi pyöräillessään. Pyöräilyn turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin keinoin. Selkeämmät risteysjärjestelyt, nopeusrajoituksen laskeminen taajama-alueella 20-30 kilometriin tunnissa, liikenteen rauhoittaminen sekä pyöräilijät huomioivat työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt lisäävät sekä rakenteellista että koettua turvallisuutta.

Pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen on tunnistettu myös valtionhallinnossa ja valmisteilla oleva liikenneturvallisuusstrategia antaa tulevaisuudessa raamit ja suunnan kuntien liikenneturvallisuustyön toteutukselle. Kunnat ovat avainasemassa siinä, kenelle ja millä ehdoin pyöräily-ympäristöä rakennetaan. Toukokuussa vietettävän Pyöräilyviikon idea on tuoda esille pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavia olosuhdetekijöitä sekä korostaa, että oikeus turvalliseen pyöräilyyn kuuluu kaikille. Pyöräilyviikko teemapäivineen tarjoaakin oivan ponnahduslaudan kunnille pohtia pyöräilyturvallisuuteen liittyviä asioita ja lisätä keskustelua siitä, millainen pyöräily-ympäristö sopii ikään ja kuntoon katsomatta kenelle vain ja minkälaisia toimenpiteitä sen toteuttamiseen tarvitaan.

Lue lisää Pyöräilyviikosta.