Siirry sisältöön

Koulumatkapyöräily vähenee talvella, kävely ja autokyydit lisääntyvät

31.3.2021

Jouni Kuru/BraveTeddy/Fiksusti kouluun -ohjelma
Jouni Kuru/BraveTeddy/Fiksusti kouluun -ohjelma

Pimeä ja paikoin luminen talvikausi vaikuttaa koulumatkojen kulkutapoihin eri puolilla Suomea. Fiksusti kouluun -ohjelma toteutti kulkutapakyselyn 17 pilottikoulussa helmikuussa (1.-5.2.2021). Kyselyn perusteella talvella kouluun kuljetaan tavallisimmin kävellen tai autokyydillä: vastanneiden koulumatkansa kulkivat kävellen 50 %, autokyydillä 18 % ja pyörällä 13 %.

Helmikuun kulkutapaseurannan päähavaintoja olivat:

Talvella aktiivinen kulkeminen väheni syksyyn verrattuna

  • Kaksi kolmesta koulumatkasta (63 %) kuljettiin helmikuussa kävellen tai pyörällä. Syyskuussa aktiivisten kulkutapojen osuus oli 75 %.
  • Osa pyörämatkoista siirtyi kävelyyn, osa henkilöautokyyteihin ja joukkoliikenteeseen.
  • Yksi viidestä koulumatkasta (18 %) kuljettiin talvella henkilöautokyydillä.

Talvella kouluun pyöräiltiin huomattavasti vähemmän kuin syksyllä

  • Talvella noin yksi kymmenestä koulumatkasta (13 %) pyöräiltiin, kun taas syksyllä matkoista pyöräiltiin lähes puolet (46 %)

Talvella kouluun käveltiin enemmän kuin syksyllä

  • Talvella koulumatkoista puolet (50 %) kuljettiin kävellen.
  • Etenkin alakoululaiset kävelevät koulumatkansa talvella.

Sukupuoliero: tytöt kävelevät, pojat pyöräilevät

  • Pojat pyöräilivät tyttöjä enemmän sekä syksyllä että talvella.
  • Tyttöjen pyöräilymäärä laski talvella huomattavasti poikia enemmän.
  • Tytöt siirtyivät talvella poikia tavallisemmin henkilöauton tai joukkoliikenteen kyytiin.

Talven kulkutapakyselyn tuloksiin pääset tästä. Syksyn tulokset näet täältä.

Talvella kuljetaan +/- 200 koulumatkaa

Suomessa talvikausi on pitkä. Koululaiset kulkevat vuoden kuluessa noin neljäsataa koulumatkaa, joista lähes puolet kuljetaan talvikaudella. Siksi myös talven kulkutavoilla on merkittävä vaikutus koululaisten kokonaisaktiivisuuteen ja sitä kautta hyvinvointiin ja terveyteen.

Talvikauden koulumatkoissa on huomattavaa, että pyöräily vähenee: syksyllä noin puolet koulumatkoista kuljetaan pyörällä, kun talvella osuus on noin 1/10. Osa siirtyy pyöräilystä kävelyyn, mutta myös henkilöautolla kuljettujen matkojen määrä kasvaa.

Neljä kuukautta on pitkä aika kouluvuodesta, ja siksi koulumatkojen aktiiviseen kulkemiseen kannattaa kannustaa myös talvikuukausina.

Koska pyörällä kuljetaan yleensä kävelyä pidempiä matkoja, pyöräilyn vähentyminen lisää autokyytien määrää. Vastaavasti, aktiivisten koulumatkojen kokonaismäärä kasvaisi, jos pyöräilymäärä lisääntyisi. Pyöräilypotentiaalia näistä parin kilometrin matkoista löytyy!

Kunnissa kannattaa tarkistaa, että keskeiset koulureitit varmasti kuuluvat talvikunnossapidon ykkösluokkaan. Koulujen piha-alueista vastaavan tahon kanssa puolestaan kannattaa varmistaa, että pyöräpysäköintiä ei käytetä lumen säilytykseen. Haluammehan yhdessä kannustaa koululaisia kulkemaan koulumatkansa aktiivisesti ympäri vuoden!